Wat doen we ?

Het doel van Team Neushoorn is tweeledig.

Enerzijds informatie geven. Over (kinder)kanker en over de behandeling van Felix.

Anderzijds acties organiseren en ondersteunen ten voordele van de strijd tegen kanker. Momenteel gaat alle opbrengst van onze eigen acties naar het Kinderkankerfonds.

(Team Neushoorn wil zich op geen enkele manier verrijken. Bij acties van Team Neushoorn gaat alle winst rechtstreeks en integraal naar het vooropgestelde goede doel.
Team Neushoorn zal hier ook transparant en open over communiceren.)