Update Felix: 6 prikken verder

Op 4 september werd de Hickman-katheter bij Felix verwijderd. Daarmee sloten we een belangrijk hoofdstuk (de intensieve fase) af en begon voor ons een nieuwe fase in de behandeling: de onderhoudsfase. Eigen aan de onderhoudsfase zijn de wekelijkse bloedcontroles, die meestal plaatsvinden in ons regionaal ziekenhuis en die uiteraard opnieuw gepaard gaan met een naald en … [Read more…]